Figurativ fokus


27. september – 23. november 2014

Introduction in English

For næsten 10 år siden havde vi på Sophienholm en stor og velbesøgt og meget beundret udstilling med malerier af hollandske ”nyrealister” i anledning af 400 året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Holland. Det gav os en lejlighed til at se nærmere på dette driftige land, så relativt tæt på os, mindre i udstrækning, men med en tre gange så stor befolkning. Og med en rig kunstnerisk tradition og historie. Især når det gælder den realistiske malerstil. Her tænkes naturligvis først og fremmest på 1600-tallets berømte stilleben-, interiør- og landskabsmalerier. En Vermeer van Delft, en Frans Hals en Jan Steen – you name it. Især i Holland har genren også i det 20. århundrede levet i bedste velgående. Fornemt repræsenteret af malere som Jan Mankes, eller de såkaldte magiske realister, der især gjorde sig gældende i 40 ́erne. Men kunstnerne kan også i dag. Og det i den grad. Med nerve og sjæl.

Denne gang har vi på Sophienholm, i samarbejde med den danske nyrealist Dennis Møgelgaard, som også deltager i udstillingen, ladet os inspirere til at lave en ny udstilling med samme tema: nemlig ”Figurativ Fokus”, men denne gang med deltagere fra foruden Holland også Tyskland og Danmark. Et kræsent udvalg af 7 ekstremt dygtige kunstnere, som efter Møgelgaards mening har ”sat barren usædvanlig højt”. Malere som på trods af lande, grænser og aldersforskel, gennem årene har haft en anerkendende kontakt til hinanden, selv om de også har bevæget sig i forskellige retninger med hensyn til tema og teknik. Lokalt er de ”verdensberømte”, men formentlig ukendte for de fleste herhjemme. På trods af moderne globaliseringstendenser, er kunstlivet jo generelt meget afgrænset af de enkelte landegrænser. Og i modernismens tidsalder har der ikke rigtig været plads til ”det der ligner”. Men det er kommet nu. Så her er altså chancen for en helt særlig oplevelse af billedskønne, men også sære og til tider nærmest groteske scenerier. Billeder der er næsten tredimensionelle i deres virtuose stoflighed. Undertiden bevæger de sig på kanten af det surrealistiske.

Udstillingen viser landskabsiagttagelser set igennem grafikerne Walter Herzogs (ty) og Siemen Dijkstras (hol) temperamenter. Piet Sebens (hol) repræsenterer stilleben-maleriet. Hermann Markard (ty) figurmaleriet og Dennis Møgelgaard (da) portrætmaleriet. Kendetegnende for Bendt Thoft Nielsen (da) er gestalter og opstillinger. Endelig er Peter van Poppels (hol) udtryk en særlig form for ”sjælelig” realisme.

Udstillingen ledsages af et flot illustreret katalog, som kan købes på Sophienholm for 148 kr.

Gratis omvisninger for udstillingens gæster søndage 5. oktober, 19. oktober, 2. november og 16. november kl. 15. Tilmelding anbefales, da der kun er plads til 25 personer pr. omvisning.
Siemen Dijkstra: Enkeltstående eg. Farvetræsnit. 2008
Walter Herzog: Trappe med løv. Ætsning. 1995
Hermann Markard: Sayoko, profil. Akryl på plade. 2006
Dennis Møgelgaard: Kor. Olie på lærred. 2012
Bendt Thoft Nielsen: Visnende blomster II. Stentryk. 1975
Peter van Poppel. Barberet bordtennis. Tempera/alkyd på plade. 2004
Piet Sebens: Stofrester. Olie over akryl på plade. 2008Introduction in English
Almost 10 years ago at Sophienholm we had a large, well-visited and much admired exhibition of paintings by Dutch “New Realists” to mark the 400th anniversary of the diplomatic connections between Denmark and the Netherlands. It gave us an opportunity to take a closer look at this enterprising country, so relatively close to Denmark, covering a smaller area but with a population three times as large as ours. It is a country with a rich artistic tradition and history, especially within the area of realistic painting. Of course, we think mainly of the famous 17th century still life, interior and landscape paintings by Vermeer van Delft, Frans Hals, Jan Steen among others. However, the genre has also been especially vigorous in the Netherlands in the 20th century, brilliantly represented by painters such as Jan Mankes and by the so-called magic realists who were prominent in the 1940s. But the artists of today also know their art – indeed very much so: Art with heart and soul.

This time round at Sophienholm we have been inspired to create a new exhibition with the same theme, “Figurative Focus”, in collaboration with Danish new realist Dennis Møgelgaard who is participating in the exhibition along with participants from the Netherlands, Germany and Denmark: A discerning selection of 7 extremely talented artists who, according to Dennis Møgelhgaard,” have set the bar incredibly high”.

They are painters who through the years in spite of differences in origin, countries and ages have had an appreciative contact with each other even though they may have moved in different directions with regard to themes and techniques. Locally they are “world famous” but presumably unknown to most people in this country. In spite of modern globalization trends the arts are generally limited by the individual country’s borders and in the era of modernism there has not really been a space for realism in art. But now it has come, and here is the opportunity to experience strikingly beautiful, but at times also strange and grotesque scenes. These are paintings which are almost three dimensional in their brilliant textural effect. Sometimes they verge on surrealism.

The exhibition shows landscape observations seen through the temperaments of graphics artists Walter Herzog (G) and Siemen Dijkstra (NL). Piet Sebens (NL) represents the still life painting, Herman Markard (G) the figure painting and Dennis Møgelgaard (DK) the portrait painting. Bendt Thoft Nielsen (DK) is characterized by figures and still lifes. Finally, Peter van Poppel (NL) expresses a special kind of “soulful” realism.

Aktuel udstilling

Udstillinger 2018

Tidligere udstillinger