Jane Reumert


ler lys lethed - Det keramiske
På grund af porcelænets renhed og mulighed for transparens har det siden 1980 været mit foretrukne materiale - helt rent eller iblandet forskellige charmotter og fibre. Mit ønske om at opnå maksimal transparens og lethed, også i større formater, har affødt utallige eksperimenter med opbygningsteknikker såvel som brændingsmetoder.

Den grundliggende inspiration er min altid nærværende undren og fascination af alverdens naturfænomener, som udspiller sig på kloden og i universet: Det spirende liv, vækst, forfald, forgængelighed, død og forvandling. Men menneskets kulturelle frembringelser - kunstformer, livsformer, inspirerer også stærkt.

Ler, polyester, bit
Til denne udstilling har jeg fundet det interessant at forene det urgamle organiske ler med den nutidige tokomponente polyester og det højteknologiske digitale medie - i de ”keramiske metamorfoser”. De store kar er bygget op i ler, som derefter er støbt af i glasfiberarmeret polyester. Processen er krævende på grund af det nødvendige beskyttelsesudstyr, og fordi arbejdet skal tilendebringes, inden materialet hærder.

Alle virkninger og motiver skal beregnes dobbeltkrumme. Papiret skal tilskæres, så det passer med formen, alt skal være forberedt til mindste detalje, så det kan ilægges i rette rytme og rækkefølge. De indstøbte motiver er bearbejdet på computer, på basis af egne fotografiske optagelser fra rejser til Malaysia og Kina i 2008.

Jane Reumert

Jane Reumert

Aktuel udstilling

Udstillinger 2018

Tidligere udstillinger