Gunhild Aaberg


Jeg er født og opvokset på en havn i en gammel søfartsslægt. Ved at sejle med min mors coaster, har jeg set mange forskellige havne i Europa. Jeg har altid været betaget af havne og de mystiske ting og sager, man kan finde der og af havneindustribygningernes ofte brutale og fascinerende bygningskroppe. Jeg holder af de marginaliserede områder, der endnu ikke er blevet udsat for pænhedsgørelse.

Dette er til inspiration for mine keramiske arbejder. Disse er frit opmodelleret, derefter bearbejdet med slagværktøj og skraberedskaber. Bagefter er keramikken bemalet med begitninger af forskellig taktil karakter. Til sidst kommer ildens påvirkning, som er en reduceret brand i gasovn ved 1.300 grader.

Gunhild Aaberg

Gunhild Aaberg

Aktuel udstilling

Udstillinger 2018

Tidligere udstillinger